nieuws | over de WSG | archief | contact | achtergrond


Werkgroep Stedelijk Grondwater
 
Bron: Werkgroep Stedelijk Grondwater, 22 september 2016 

Op 13 juni 2019 was er een geslaagde bijeenkomst met als thema: "De betekenis van grondwater voor groen en hitte(stress)". De presentaties zijn te downloaden via ons archief.

De komende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 oktober 2019 van 13:30 tot 16:30 en heeft als thema:
"Barrierewerking: het effect van ondergrondse objecten op de grondwaterstroming".

Locatie: Auditorium bij Deltares in Utrecht, Daltonlaan 600. Zie voor een routebeschrijving: www.deltares.nl / contact / locatie Utrecht / route description

Programma:
1) Wouter Kooijman en/of een collega (Fugro): introductie op de mechanismen die barrierewerking veroorzaken, mogelijke risico's en enkele voorbeelden van analyses van barrierewerking.

2) Loek Verkleij (gemeente Noordwijk) i.s.m. Wareco en Hoogheemraadschap van Rijnland: grondwaterproblematiek Noordwijk.

3) Henk Kooi (Deltares): voorkomen van ongewenste barrierewerking bij kademuurvervanging; beoordeling en mogelijkheden.

4) Elina Bekking en Jacqueline Flink (Waternet) en Peer Maas (gemeente Amsterdam): barrierewerking van kelderbouw en kademuren in Amsterdam. De eerste twee sprekers behandelen de kelders, de derde spreker de kademuren.


Toelichting op het thema:
Bovengronds hebben we steeds meer ruimtegebrek in stedelijk gebied en daarom bouwen we steeds vaker ondergronds. Denk hierbij aan kelders, tunnels en damwanden voor bijvoorbeeld waterkeringen. Deze ondergrondse constructies kunnen de grondwaterstand beinvloeden en zowel overlast als onderlast veroorzaken. Deze problemen spelen in het hele land bij grote ondergrondse objecten. Maar ook bij de bouw van vele kleine kelders speelt de vraag: wat is het cumulatieve grondwatereffect en welke problemen kunnen ontstaan? Dit speelt bijvoorbeeld in Amsterdam waar veel individuele panden worden onderkelderd, onder invloed van hoge huizenprijzen, met veel (politieke) aandacht. Wanneer veroorzaakt een ondergrondse constructie nu problemen? Wat zijn de mogelijke maatregelen en zijn die praktisch uitvoerbaar? We gaan deze en andere vragen middels interessante presentaties op 17 oktober beantwoorden.U kunt zich kosteloos aanmelden door een mailtje te sturen naar werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com.

U krijgt géén bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende.

Via hetzelfde mailadres kunt u zich opgeven voor de mailinglijst, zodat we u kunnen informeren over onze bijeenkomsten.