nieuws | over de WSG | archief | contact | achtergrond


Werkgroep Stedelijk Grondwater
 
Bron: Werkgroep Stedelijk Grondwater, 22 september 2016 

Donderdag 14 februari 2019 is er een geslaagde bijeenkomst geweest van de Werkgroep Stedelijk Grondwater. Deze middag had als thema: "Innovatieve technieken in grondwater". De presentaties zijn te downloaden via ons archief.

De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 13 juni en heeft als thema: "De betekenis van grondwater voor groen en hitte(stress)".

Locatie: Fugro NL Land B.V., Blaeulaan 60a, 3528 AD Utrecht (Papendorp).
Parkeren: gratis parkeren op terrein Fugro (mits er plek is), alternatief is betaald parkeren op P+R Papendorp (enkele minuten lopen).

Beschrijving thema:
Groen speelt een grote rol in de klimaatadaptieve stad. Een geschikte grondwaterstand en bodem is daarvoor essentieel. Maar er is een wisselwerking: welk effect hebben groen en bomen op het grondwater en de bodem? Welk effect hebben ze op het stedelijk klimaat? Hoe gedraagt groen zich in droge en hete perioden? Welke problematiek speelt er in stadsparken? Terwijl grondwater en groen sterk met elkaar samenhangen, is de link met hitte(stress) en stadsklimaat op dit moment nog in ontwikkeling.

Programma:

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst door een mailtje te sturen naar werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com.

U krijgt géén bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende.

Via hetzelfde mailadres kunt u zich opgeven voor de mailinglijst, zodat we u kunnen informeren over onze bijeenkomsten.