nieuws | over de WSG | archief | contact | achtergrond


Werkgroep Stedelijk Grondwater
 
Bron: Werkgroep Stedelijk Grondwater, 22 september 2016 

Donderdag 17 oktober 2019 is er een geslaagde bijeenkomst geweest van de Werkgroep Stedelijk Grondwater. Deze middag had als thema: "Barrierewerking: het effect van ondergrondse objecten op grondwaterstroming". De presentaties worden beschikbaar gesteld via ons archief.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 13 februari 2020, van 13:30 tot 16:30, op het kantoor van Fugro in Papendorp (Utrecht).

Het thema is: "Opbarstrisico's en welvorming in stedelijk gebied".
Het gaat daarbij niet zozeer om opbarsting in diepe bouwputten, maar om opbarstrisico's bij de meer reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte tot enkele meters onder maaiveld. Denk hierbij aan het graven van nieuwe watergangen en -partijen, rioleringswerkzaamheden, baggerwerkzaamheden en eventuele relaties met (hoge) rivierwaterstanden etc.

Uw suggesties voor bijdragen zijn meer dan welkom! U kunt deze kenbaar maken door een bericht te sturen naar onderstaand e-mailadres.

Als u op onze mailinglijst staat, ontvangt u te zijner nader informatie.

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst door een mailtje te sturen naar werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com.

U krijgt géén bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende.

Via hetzelfde mailadres kunt u zich opgeven voor de mailinglijst, zodat we u kunnen informeren over onze bijeenkomsten.