nieuws | over de WSG | archief | contact | achtergrond


Werkgroep Stedelijk Grondwater
 
Bron: Werkgroep Stedelijk Grondwater, 22 september 2016 

Donderdag 13 juni 2019 is er een geslaagde bijeenkomst geweest van de Werkgroep Stedelijk Grondwater. Deze middag had als thema: "De betekenis van grondwater voor groen en hitte(stress)". De presentaties zijn te downloaden via ons archief.

De eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep Stedelijk Grondwater zal plaatsvinden op donderdag 17 oktober 2019, 13:30 tot 16:30 en heeft als thema:
"Barrièrewerking: het effect van ondergrondse objecten op de grondwaterstroming".

De locatie is nog niet bekend.

Toelichting op het thema:
Bovengronds hebben we steeds meer ruimtegebrek in stedelijk gebied en daarom bouwen we steeds meer ondergronds. Denk hierbij aan kelders, tunnels en damwanden voor bijvoorbeeld waterkeringen. Deze ondergrondse constructies kunnen de grondwaterstand beïnvloeden en zowel overlast als onderlast veroorzaken. Deze problemen spelen in het hele land bij grote ondergrondse objecten. Maar ook bij de bouw van vele kleine kelders speelt de vraag: wat is het cumulatief grondwatereffect en welke problemen kunnen ontstaan? Dat laatste speelt bijvoorbeeld in Amsterdam waar veel individuele panden worden onderkelderd, onder invloed van de hoge huizenprijzen, met veel (politieke) aandacht. Wanneer veroorzaakt een ondergrondse constructie nu problemen? Wat zijn de mogelijke maatregelen en zijn die praktisch uitvoerbaar? We gaan deze en andere vragen middels interessante presentaties op 17 oktober beantwoorden.

Als u op onze mailinglijst staat, ontvangt u te zijner nader informatie.

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst door een mailtje te sturen naar werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com.

U krijgt géén bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende.

Via hetzelfde mailadres kunt u zich opgeven voor de mailinglijst, zodat we u kunnen informeren over onze bijeenkomsten.